Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đắk Lắk

Hệ thống OMS là gì? Tìm hiểu thêm


Đây là hệ thống cũ chỉ dùng để tra cứu công văn từ ngày 23/04/2017 trở về trước (dùng tài khoản cũ trước đây để đăng nhập). Để vào hệ thống mới xin vui lòng vào link sau cv.daklak.edu.vn (dùng tài khoản mới được cấp để đăng nhập).Nếu có vướng mắc thì đơn vị nào thuộc Sở xin vui lòng liên hệ với Sở, đơn vị nào thuộc phòng GD&ĐT thì xin vui lòng liên hệ với phòng GD&ĐT tương ứng